Stanislaw Moniuszko, /10
Links:

Stanislaw Moniuszko (Poland, 1819)

Halka (1848)


Copyright © 2021 Piero Scaruffi | Terms of Use