The best novels of all times

in the Chinese language

Selected by piero scaruffi
Comments | Best novels ever | To advertise on this page | Back to the main page
 1. Cao Xueqin/ Tsao Chan (China, 171#): "Hong-lou Meng/ The Dream of the Red Chamber/ Story of the Stone/ Chronicles of the Stone" (China, 17##) ++
 2. Gao Xingjian/Xingjian (China, 1940): "Soul Mountain" (1989) ++
 3. Wu Cheng-en (China, 1506): "Hsi-yu chi/ Journey to the West" (15##) +
 4. Lu Hsun/Xun (China, 1881): "A Q Zhengzhuan/ The True Story of Ah Q" (1921) +
 5. Yan Lianke (China, 1958): "Sishu/ The Four Books" (2011) +
 6. Can Xue/ Xiaohua Deng (China, 1953): "Frontier" (2008) +
 7. Yu Hua (China, 1960): "To Live" (1992) +
 8. Ting/Ding Ling (China, 1904): "T'ai Yang Chao Tsai Shanggan Ho Shang/ The Sun Shines on the Shanggan River" (1948) +
 9. Ba Jin/ Li Yaotang/ Pa Chin (China, 1904): "Jia/ Family" (1931) +
 10. Mao Dun/Tun (China, 1896): "Ziye/ Midnight" (1933) +
 11. Mai Jia/ Jiang Benhu (China, 1964): "Jiemi/ Decoded" (2002) +
 12. Lao She (China, 1899): "Luotuo Xiangzi/ Camel Xiangzi/ Rickshaw Boy" (1937) +
 13. Lo Kuan-chung/ Luo Guanzhong (China, 1330): "San-kuo chih yen-i/ Romance of the Three Kingdoms" (13##) +
 14. Shih-Naian/ Luo Guanzhong (China, 129#): "Shuihu Zhuan/ Shui-hu chuan/ Water Margin/ All Men Are Brothers/ Rebels of the Marsh" (13##) +
 15. Ge Fei/Liu Yong (China, 1964): "Renmian Taohua/ Peach Blossom Beauty" (2004) +
 16. Lanling Xiaoxiaosheng or Tang Hsein-tsu (China, 1550): "Chin Ping Mei/ Jin Ping Mei/ Golden Lotus/ The Plum in the Golden Vase" (1618) +
 17. Xiaobin Xu (China, 1953): "Feathered Serpent" (1998) +
 18. Su Tong (China, 1963): "Wives and Concubines" (1990) +
 19. Mo Yan (China, 1955): "Honggaoliang Jiazu/ Red Sorghum" (1986) +
 20. Xiao Hong/ Hsiao Hung/ Naiying Zhang (China, 1911): "Hulanhe Zhuan/ Tales of Hulan River" (1942) +
 21. Mo Yan (China, 1955): "Big Breasts and Wide Hips" (1996) +
 22. Zhonglin Xu (China, 15##): "Fengshen Yanyi/ The Creation of the Gods" (155#) +
 23. Ailing Zhang/ Eileen Chang (China, 1920): "Qing Cheng Zhi Lian" (1944) +
 24. Liu Cixin (China, 1963): "The Three Body Problem" (2006) +
 25. Yan Lianke (China, 1958): "Riguang Liunian/ The Passing of Time" (2004) +
 26. Ge Fei/Liu Yong (China, 1964): "The Invisibility Cloak" (2012) +
 27. Yan Lianke (China, 1958): "Ri Shi/ The Day the Sun Died" (2015) +
 28. Louis Cha/ Zha Liangyong/ Jinyong (China, 1924): "Lu Ding Ji/ The Deer and the Cauldron" (1969) +
 29. Louis Cha/ Zha Liangyong/ Jinyong (China, 1924): "She Diao Ying Xiong Zhuan/ Story of the Eagle-shooting Hero/ The Legend of the Condor Heroes" (1957) +

Chronological

Chronology of Chinese literature