A Brief History of Dutch and Flemish Literature

by Piero Scaruffi (E-mail)
Main Literary page | Ancient Literature | Modern Literature | Best Dutch novels
Dutch Literature | DBNL
Prijs der Nederlandse Letteren | Constantijn Huygensprijs | Ferdinand Bordewijkprijs
TM, ®, Copyright © 2005 Piero Scaruffi All rights reserved.
I have tried to minimize critics, historians and pseudo-philosophers.


Hadewych van Aywieres (11##): "De Vizioenen" (124#) [p]
"Ferguut" (125#) [p]
Penninc (12##): "Roman van Walewein I" (126#) [p]
Pieter Vostaert (12##): "Roman van Walewein II" (126#) [p]
Jacob van Maerlant (1235): "Torec" (126#) [p]
Jacob van Maerlant (1235): "Wapene Martijn" (126#) [p]
Jacob van Maerlant (1235): "Van Der Naturen Bloeme" (1269) [p]
Jacob van Maerlant (1235): "De Spieghel Historiael/ The Mirror of History" (1284) [p]
"Van den vos Reynaerde" (1285) [p]
Jan van Heelu (12##): Woeronc (1288) [p]
"Karel ende Elegast" (130#) [p]
Melis Stoke (1235): "Rijmkronik" (1305) [h]
Hem van Aken (1255): "Heinric en Margriele van Limborch" (1318) [p]
Jan "de Klerk" van Boendale (1279): "Brabantsche Yeesten" (132#) [p]
Jan "de Klerk" van Boendale (1279): "Der Leken Spieghel" (1328) [p]
"Vanden Borchgrave van Couchi" (134#) [p]
Loy Latewaert (13##): "Seghelijn van Jeruzalem" (135#) [p]
Jan de Weert (13##): "Nieuwe Doctrinael of Spieghel der Sonden" (1351) [p]
Jan van Ruusbroec (1293): "Die Cierheit der Gheestelijker Brulocht/ The Spiritual Espousals" (135#) [h]
Gertrude van der Oosten (1330): "Het Daghet in den Oosten/ Day Breaketh in the East" (135#) [p]
Buodewijn van der Loren (13##): "Maghet van Ghend/ Maid of Ghent" (1389) [p]
Willem van Hildegaersberch (1350): "Sproken" (1408) [p]
Augustijnken van Dordt (135#): "Dichter" (137#) [p]
Dirk Potter (1365): "Der Minnen Loep" (142#) [p]

Peter van Diest (1454): "Elckerlijc/ Everyman" (149#) [t]
"Mariken van Nieumeghen/ Mary of Nijmegen" (150#) [t]
Erasmus (1485): "Enchiridion Militis Christiani" (1503) [h]
Matthijs de Casteleyn (1488): "De Conste van Rhetorijcken" (1550) [t]
Jan van Stijevoort (1495): "Refereinen" (1524) [p]
Jan van Doesborch (147#): "Refereinen" (152#) [p]
Cornelis Everaert (148#): "Spelen" (155#) [t]
Anna Bijins (1496): "Nieuwe Refereynen" (1567) [p]
Cornelis Crul (150#): "Tweesprake Van Den Rijcken Ghierighen" (1545) [p]
Colijn van Rijsseles (15##): "De Spiegel der Minnen" (1561) [t]
Dirk-Volkertszoon Coornhert (1522): "Dichter" (1575) [p]
Petrus Datheen (1531): "De Psalmen Davids" (1569) [p]
Jean-Baptista Houwaert (1533): "Pegasides Pleyn/ Palace of Maidens" (1583) [p]
Jonker-Jan van der Noot (1538): "Het Bosken" (1570) [p]
Filips van Marnix (1540): "Biencorf der Heiligher Roomscher Kercke/ The Beehive of the Romish Church" (1569) [h]
Roemer Visscher (1547): "Brabbeling" (1614) [p]
Hendrick-Laurenszoon Spieghel (1549): "Hertspieghel" (1614) [p]
Samuel Coster (1579): " Van Teeuwis de Boer/ Teuwis the Boor" (1612) [t]
Jacob Cats (1577): "Spiegel Van Den Ouden Ende Nieuwen Tijdt/ Mirror of Old and New Times" (1632) [p]
Jacob Cats (1577): "Houwelijck/ Marriage" (1625) [p]
Jacob Cats (1577): "Trou-ringh/ The Wedding Ring" (1637) [p]
Pieer-Cornelissen Hooft (1581): "Ganida" (1605) [t] +
Pieer-Cornelissen Hooft (1581): "Geeraerd van Velsen" (1613) [t]
Pieer-Cornelissen Hooft (1581): "Warenar" (1616) [t]
Pieer-Cornelissen Hooft (1581): "Baeto" (1626) [t]
Anna Visscher (1583): "De Roemster van den Aemstel/ The Glory of the Aemstel" (1627) [p]
Hugo Grotius (1583): "Sophompaneas" (1635) [t]
Gerbrand-Adriaenszoon Bredero (1585): "Klucht van de Koe/ Farce of the Cow" (1612) [t]
Gerbrand-Adriaenszoon Bredero (1585): "Het Moortje/ The Little Moorish Girl" (1615) [t]
Gerbrand-Adriaenszoon Bredero (1585): "De Spaansche Brabander/ The Spaniard from Brabant" (1617) [t] +
Jacobus Revius (1586): Over-Ysselsche Sangen En Dichten" (1630) [p]
Dirk-Rafaelsz Camphuysen (1586): "Stichtelijke Rijmen" (1624) [p]
Joost van den Vondel (1587): "Het Pascha/ Easter" (1612) [t]
Joost van den Vondel (1587): "Jeruzalem Verwoest/ Jerusalem Laid Desolate" (1620) [t]
Joost van den Vondel (1587): "Palamedes" (1625) [t]
Joost van den Vondel (1587): "Gysbreght van Aemstel" (1638) [t]
Joost van den Vondel (1587): "Lucifer" (1654) [t] ++
Joost van den Vondel (1587): "Adam in Ballingschap/ Adam in Exile" (1664) [t] +
Joost van den Vondel (1587): "Noah" (1667) [t]
Jan-Janssen Starter (1594): "Friesche Lusthof/ Frisian Pleasance" (1621) [p]
Tesselschade Visscher (1594): "Verscheyde Nederduytsche Gedichten" (1649) [p]
Constantijn Huygens (1596): "Batava Tempe" (1622) [p]
Constantijn Huygens (1596): "Oogentroost/ Eye Consolation" (1647) [p]
Constantijn Huygens (1596): "Kostelyck Mal/ Exquisitely Foolish" (1622) [p]
Constantijn Huygens (1596): "Trijntje Cornelis" (1653) [t]
Johan van Heemskerk (1597): "Batavische Arcadia" (1637)
Jakob Westerbaen (1599): "Ockenburg" (1654) [p]
Daniel Jonctijs (1600): "Rooselijns Oochies Ontleed" (1639) [p]
Adriaen Poirters (1606): "Het Masker van de Wereldt Afgetrocken/ Masquer of the World" (1646) [p]
Lambert van den Bos (1610): "Dordtsche Arcadia" (1662)
Hendrik Soeteboom (1616): "Zaanlandsche Arcadia" (1658)
Jan van Paffenrode (1618): "De Klucht Van Sr Filibert" (1657) [t]
Thomas Asselijn (1620): "Jan Klaaz of Gewaande Dienstmaagt" (1682) [t]
Jan Vos (162#): "Aran en Titus of Wraak en Weerwrak/ Aaron and Titus" (1641) [t]
Jan Vos (162#): "Medea" (1665) [t]
Reyer Anslo (1626): "De Parysche Bloed-bruiloff/ The Parisian Blood-Bridal" (1649) [t]
Joachim Oudaen (1628): "Johanna Grey" (1648) [t]
Lodewijk Meijer (1629): "Verloofde Koninksbruidt" (1668) [t]
Andries Pels (1631): "Didoos Doot/ Didos Death" (1668) [t]
Balthasar Bekker (1634): "Betoverde Wereld/ The Enchanted World" (1693) [h]
Willem van Focquenbroch (1640): "Min In't Lazarus-huys/ Love in the Madhouse" (1670) [t]
Johan-Antonides van der Goes (1647): "Yslrooin" (1671) [p]
Jan Luiken (1649): "Duytsche Lier" (1671) [p]
Lukas Rotgans (1653): "Boerekermis" (1708) [p]
Nicolaas Heinsius (1656): "Mirandor Den Vermakelijken Avanturier" (1695) +
Pieter Bernagie (1656): "Constantinus de Groote" (1684) [t]
Jan-Baptista Wellekens (1658): "Gedichten" (1726) [p]
Abraham Alewijn (1664): "Jan Los" (1721) [t]
Pieter Langendijk (1683): "Don Quichot op de Bruiloft van Kamacho" (1712) [t]
Pieter Langendijk (1683): "Het Wederzyds Huwelyksbedrog" (1714) [t]
Pieter Langendijk (1683): "De Wiskunstenaars of 't Gevluchte Juffertje" (1715) [t]
Pieter Langendijk (1683): "Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden/ The Mirror of Dutch Merchants" (1756) [t] +
Justus van Effen (1684): "Hollandsche Spectator" (1735) [h]
Arnold Hoogvliet (1687): "Abraham de Aartsvader" (1728) [p]
Hubert Poot (1689): "Mengeldichten" (1722) [p]
Dirk Smits (1702): "Mengeldichten" (1741) [p]
Willem van Haren (1710): "Gevallen van Friso" (1741) [p]
Onno Zwier van Haren (1713): "De Geusen" (1772) [p]
Lucretia-Wilhelmina van Merken (1722): "Germanicus" 1779) [t]
Juliana-Cornelia de Lannoy (1738): "Dichtkundige Werken" (1780) [p]
Elisabeth Wolff-Bekker (1738) & Agatha Deken (1741): "Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart" (1788)
Elisabeth Wolff-Bekker (1738) & Agatha Deken (1741): "Willem Leevend" (1785)
Hieronymus van Alphen (1746): "Gezangen Myner Jeugd" (1782) [p]
Pieter-Leonard van de Kasteele (1748): "Gezangen" (1790) [p]
Rhijnvis Feith (1753): "Julia" (1783) [p]
Rhijnvis Feith (1753): "Thirsa" (1784) [t]
Rhijnvis Feith (1753): "Het Graf/ The Grave" (1792) [p]
Elisabeth-Maria Post (1755): "Reinhart of Natuur en Godsdienst" (1792)
Willem Bilderdijk (1756): "Elias" (1786) [p]
Willem Bilderdijk (1756): "Gebed/ Prayer" (1796) [p]
Willem Bilderdijk (1756): "The Disease of Life Learned" (1807) [p]
Willem Bilderdijk (1756): "De Ziekte der Geleerden" (1807) [p]
Willem Bilderdijk (1756): "Floris de Vijfde" (1808) [t]
Willem Bilderdijk (1756): "De Kunst Der Poezij/ The Art of Poetry" (1809) [p]
Willem Bilderdijk (1756): "Winterbloemen" (1811) [p]
Willem Bilderdijk (1756): "De Ondergang der Eerste Wereld/ The Destruction of the First World" (1831) [p] +
Jacobus Bellamy (1757): "Gezangen Mijner Jeugd" (1782) [p]
Adriaan Loosjes (1761): "Charlotte van Bourbon" (1792)
Johannes-Henricus van der Palm (1763): "Gedenkschrift van Nederlands Herstelling" (1816) [h]
Pieter Nieuwland (1764): "Orion" (1788) [p]
Johannes Kinker (1764): "Het Alleven of de Wereldziel" (1812) [p]
Antoni-Christiaan-Winand Staring (1767): "Gedichten" (1820) [p]
Hendrik Tollens (1780): "Avondmijmering" (1828) [p]
Hendrik Tollens (1780): "De overwintering der Hollanders op Nova Zembla/ A Winter in Nova Zembla" (1819) [p] +
Willem Leevend (1784): "De Ondergang Der Eerste Wereld/ The Destruction of the First World" (1820) [p]
Willem Messchert (1790): "De Gouden Bruiloft/ Golden Wedding" (1825) [p]
Adrianus Bogaers (1795): "Jochebed" (1835) [p]
Adrianus Bogaers (1795): "De Togt van Heemskerk Naar Gibraltar/ Voyage of Heemskerk to Gibraltar" (1836) [p] +
Adrianus Bogaers (1795): "Balladen en Romancen/ Romances and Ballads" (1846) [p]
Petrus van Limburg-Brouwer (1795): "Charikles en Euphorion" (1831)
Isaac da Costa (1798): "Poezy" (1822) [p]
Jakobus van Lennep (1802): "De Lotgevallen van Ferdinand Huyck" (1840)
Pieter-Augustus de Genestet (1803): "De Sint-Nikolaasavond/ His Eve of Saint Nicholas" (1849) [p]
Eduard-Douwes "Multatull" Dekker (1820): "Max Havelaer" (1860) +
Eduard-Douwes "Multatull" Dekker (1820): "Minnebrieven" (1861)
Jan-Frederick "Oltmans" van der Hage (1806): "Het Slot Loevestein in 1570/ Castle Loevenstein in 1570" (1834)
Jan-Frederick "Oltmans" van der Hage (1806): "De Schaapherder/ "The Shepherd" (1838)
Bernard ter Haar (1806): "Joannes en Theagenes/ Johannes and The Genes" (1838) [p]
Everhard-Johannes Potgieter (1808): "Lief en Leed in Het Gooi" (1839) [p]
Everhard-Johannes Potgieter (1808): "De Nalatenschap van den Landjonker" (1875) [p] +
Aarnout Drost (1810): "Hermingard van de Eikenterpen" (1832)
Hendrik Conscience (1812): "In't Wonderjaer" (1837)
Johannes-Pieter Hasebroek (1812): "Waarheid en Droomen/ Truth and Dreams" (1840) [h]
Anna-Louise-Geertruida Bosboom-Toussaint (1812): "De Graaf van Leycester in Nederland" (1846)
Nicolaas "Hildebrand" Beets (1814): "Camera Obscura" (1839)
Nicolaas "Hildebrand" Beets (1814): "Jose een Spaansch Verhaal" (1834)
Willem Hofdijk (1816): "Kennemerland" (1850) [p]
Joseph-Albert-Alberdingk Thijm (1820): "Mejufrouw Leclerc" (1849)
Joseph-Albert-Alberdingk Thijm (1820): "Portretten van Joost van den Vondel" (1876)
Lodewijk Mulder (1822): "Jan Faessen" (1856)
Carel Vosmaer (1826): "Amazone" (1880)
Hendrik de Veer (1829): "Frans Holster" (1871)
Guido Gezelle (1830): "Vlaemsche Dichtoefeningen" (1858) [p]
Guido Gezelle (1830): "Gedichten Gezangen en Gebeden" (1862) [p]
Guido Gezelle (1830): "Tijdkrans" (1893) [p] +
Guido Gezelle (1830): "Rijmsnoer" (1897) [p]
Johan Gram (1833): "De Familie Schaffels" (1870)
Johannes de Koo (1841): "Tobias Bolderman" (1899) [t]
Johannes de Koo (1841): "Vier Ton" (1901) [t]
Hermanus-Johannes-Aloysius-Maria Schaepmann (1844): "Aya Sofia" (1886) [p]
Justus van Maurik (1846): "Uit Het Volk" (1879)
Marcellus Emants (1848): "Lilith" (1879) [p]
Marcellus Emants (1848): "Godenschemering/ The Twilight of the Gods" (1883) [p]
Marcellus Emants (1848): "Goudakkers Illusien" (1885)
Marcellus Emants (1848): "Een Nagelaten Bekentenis/ A Posthumous Confession" (1885)
Martinus-Gesinus-Lambertus van Loghem (1849): "Een Liefde in Het Zuiden" (1881) [p]
Nicolina-Maria-Christina "Melati van Java" Sloot (1853): "Hermelijn" (1885)
Jacobus van Looy (1855): "Jaapje" (1917)
Jacobus van Looy (1855): "De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus" (1910)
Adele Opzoomer (1856): "In Dagen van Strijd/ In Days of Strife" (1877)
Willem Kloos (1859): "Verzen" (1894) [p]
Cyriel Buysse (1859): "Tantes" (1924)
Cyriel Buysse (1859): "Het Recht Van Den Sterkste/ The Right of the Strongest" (1893)
Cyriel Buysse (1859): "Het Leven van Rozeke van Dalen/ The Life of Rozeke van Dalen" (1906) +
Cyriel Buysse (1859): "Het Gezin Van Paemel/ The Family Van Paemel" (1924) [t] +
Jacques Perk (1859): "Mathilde" (1881) [p]
Helene Swarth-Lapidoth (1859): "Beelden en Stemmen/ Pictures and Voices" (1887) [p]
Frederick van Eeden (1860): "De Kleine Johannes/ The Quest" (1885)
Frederick van Eeden (1860): "Ellen" (1891) [p]
Frederick van Eeden (1860): "Van de Koele Meren des Doods/ From the Cold Pools of Death" (1901) +
Frederick van Eeden (1860): "Het Lied van Schijn en Wezen/ The Song of Seeming and Being" (1895) [p]
Frederick van Eeden (1860): "Don Torribio" (1890) [t]
Louis Couperus (1863): "Extaze/ Ecstasy" (1892) +
Louis Couperus (1863): "Majesteit/ Majesty" (1893)
Louis Couperus (1863): "Wereldvrede/ World-wide Peace" (1895)
Louis Couperus (1863): "De Boeken der Kleine Zielen/ The Books of Small Souls" (1903) +
Louis Couperus (1863): "De Berg Van Licht/ The Mountain of Light" (1906)
Louis Couperus (1863): "Van Oude Menschen de Dingen die Voorbijgaan/ Old People and the Things That Pass" (1906)
Karel-Alberdingk "Lodewijk van Deyssel" Thym (1864): "Een Liefde" (1887)
Augusta de Wit (1864): "Orpheus in de Dessa" (1903)
Hermann Heijermans (1864): "Ghetto" (1898) [t]
Hermann Heijermans (1864): "Ora et Labora" (19o1) [t]
Hermann Heijermans (1864): "Op Hoop Van Zegen" (19o1) [t] +
Herman Gorter (1864): "Mei/ May" (1889) [p] +
Herman Gorter (1864): "Pan" (1912) [p]
Albert Verwey (1865): "Persephone" (1885) [p]
Jan-Hendrik Leopold (1865): "Cheops" (1916) [p]
Frans Coenen (1866): "Zondagsrust" (1902)
Henriette Roland-Holst-van-der-Schalk (1869): "De Nieuwe Geboort/ The New Birth" (1902)
Henriette Roland-Holst-van-der-Schalk (1869): "De Vrouw in Het Woud/ The Woman in the Wood" (1912)
Pieter-Cornelis Boutens (1870): "Stemmen" (1907) [p]
Steijn Streuvels (1871): "De Vlaschaard" (1907)
Israel Querido (1872): "De Jordaan" (1924)
Arthur van Schendel (1874): "Een Hollandsch Drama/ The House in Haarlem" (1935) +
Arthur van Schendel (1874): "Het Oude Huis/ The Old House" (1946)
Ina Boudier-Bakker (1875): "Armoede" (1909)
Top Naeff (1878): "Letje" (1926)
Nico van Suchtelen (1878): "Quia Absurdum" (1906)
Karel van de Woestijne (1878): "De Modderen Man/ The Man of Mud" (1920) [p] +
Karel van de Woestijne (1878): "Het Vader-huis" (1903) [p]
Karel van de Woestijne (1878): "God Aan Zee" (1926) [p]
Karel van de Woestijne (1878): "Het Menschelijk Brood" (1926) [p]
Karel van de Woestijne (1878): "Het Berg-meer/ The Mountain Lake" (1928) [p]
Herman Teirlinck (1879): "Mijnheer J. B. Serjanszoon" (1908)
Herman Teirlinck (1879): "Het Ivoren Aapje/ The Ivory Monkey" (1909)
Herman Teirlinck (1879): "Maria Speermalie" (1940) +
Herman Teirlinck (1879): "Het Gevecht met de Engel/ The Fight With the Angel" (1952) +
Herman Teirlinck (1879): "Zelfportret of Het Galgemaal/ The Man in the Mirror" (1955)
Herman Teirlinck (1879): "De Vertraagde Film/ The Slow Motion Picture" (1922) [t] +
Herman Teirlinck (1879): "Ik Dien/ I Serve" (1924) [t]
Herman Teirlinck (1879): "De Man Zonder Lijf/ The Man Without a Body" (1925) [t]
Jan-Hendrik-Frederik "Nescio" Groenloh (1882): "De Uitvreter" (1918)
Alfons "Willem Elsschot" de Ridder (1882): "Villa des Roses" (1913) +
Alfons "Willem Elsschot" de Ridder (1882): "Kaas/ Cheese" (1933)
Alfons "Willem Elsschot" de Ridder (1882): "Het Dwaallicht/ Will-o'-the-wisp/ Fuoco Fatuo" (1946)
Ferdinand Bordewijk (1884): "Karakter" (1938) +
Ferdinand Bordewijk (1884): "Tijding Van Ver" (1961)
Jan van Nijlen (1884): "De vogel Phoenix" (1928) [p]
Jacobus-Cornelis Bloem (1887): "Het Verlangen" (1921) [p]
Pieter-Nicolaas van Eyck (1887): "Herwaarts" (1949) [p]
Pieter-Nicolaas van Eyck (1887): "Medousa" (1947) [p]
Maria Dermout (1888): "Nog Pas Gisteren/ Days Before Yesterday" (1951)
Adriaan Roland-Holst (1888): "Voorbij De Wegen" (1920) [p]
Adriaan Roland-Holst (1888): "Een Winter Aan Zee" (1937) [p] +
Martinus Nijhoff (1894): "De Wandelaar/ The Wanderer" (1916) [p]
Martinus Nijhoff (1894): "Pierrot Aan de Lantaarn/ Pierrot at the Lamppost" (1918) [t]
Martinus Nijhoff (1894): "Vormen/ Forms" (1924) [p]
Martinus Nijhoff (1894): "Awater" (1934) [p] ++
Martinus Nijhoff (1894): "Het Uur U" (1936) [p] +
Hendrik de Vries (1896): "Nergal" (1937) [p]
Hendrik de Vries (1896): "Toovertuin" (1946) [p]
Paul Van Ostaijen (1896): "Music-Hall" (1916) [p]
Paul Van Ostaijen (1896): "Het Sienjaal/ The Signal" (1918) [p]
Paul Van Ostaijen (1896): "Gedichten" (1928) [p] +
Antoon Coolen (1897): "Dorp Aan de Rivier" (1934)
Jan Jacob Slauerhoff (1898): "Het Verboden Rijk/ Forbidden Kingdom" (1932)
Gerard Walschap (1898): "Adelaide" (1929)
Gerard Walschap (1898): "Celibaat" (1934)
Gerard Walschap (1898): "Houtekiet" (1939) +
Simon Vestdijk (1898): "Terug TOt Ina Damman" (1934)
Simon Vestdijk (1898): "Meneer Vissers Hellevaart/ Mr Visser's Journey Through Hell" (1936) +
Simon Vestdijk (1898): "De Kellner en de Levenden/ The Waiter and the Living Ones" (1949)
Simon Vestdijk (1898): "De Koperen Tuin/ The Garden Where the Brass Band Played" (1950)
Simon Vestdijk (1898): "Het Glinsterend Pantser/ The Shining Armour" (1956)
Hendrik Marsman (1899): "Tempel en Kruis/ Time and Cross" (1940) [p]
Edgar Du Perron (1899): "Parlando" (1941) [p]
Marnix Gijsen (1899): "Het boek van Joachim van Babylon" (1947)
Maurice Gilliams (1900): "Elias of Het Gevecht Met De Nachtegalen" (1936) +
Maurice Gilliams (1900): "Winter in Antwerpen" (1953),
Maurice Gilliams (1900): "Gregoria of Een Huwelijk op Elseneur" (1991)
Jan Campert (1902): "Sonnetten Voor Cynara" (1942) [p]
Menno ter Braak (1902): "Dr Dumay Verliest" (1933)
Gerrit Achterberg (1905): "Cryptogamen" (1961) [p]
Anna Blaman (1905): "Vrouw en Vriend" (1941)
Maria Vasalis (1909): "Parken en Woestijnen" (1940) [p]
Maria Vasalis (1909): "Vergezichten en Gezichten" (1954) [p]
Anna Schmidt (1911): "Minoes" (1970)
Hermanus "Johan Daisne" Thiery (1912): "De Man Die Zijn Haar Kort Liet Knippen" (1948)
Louis-Paul Boon (1912): "De Kapellekensbaan" (1953)
Louis-Paul Boon (1912): "Menuet" (1955) +
Louis-Paul Boon (1912): "De Kleine Eva Uit de Kromme Bijlstraat" (1956) [p]
Anthonie Koolhaas (1912): "Vanwege Een Tere Huid" (1973)
Bertus Aafjes (1914): "Een Laars vol Rozen" (1942) [p]
Bertus Aafjes (1914): "In den Beginne" (1949) [p]
Elisabeth Eybers (1915): "Kruis of Munt" (1973) [p]
Simon Carmiggelt (1913): "Fabriekswater" (1956) [p]
Bert Schierbeck (1918): "Het Boek Ik" (1951) +
Bert Schierbeck (1918): "Weerwerk/ Keeping It up" (1977)
Bert Schierbeck (1918): "Betrekkingen/ Crossroads" (1979)
Bert Schierbeek (1918): "Het Boek Ik" (1951) [p]
Hella Haasse (1918): "Mevrouw Bentinck" (1978) +
Hella Haasse (1918): "Heren Van de Thee/ The Tea Merchants" (1992)
Sara "Marga" Minco (1920): "Het Bittere Kruid" (1957)
Willem van Maanen (1920): "De Onrustzaaier/ The Troublemaker" (1955)
Willem van Maanen (1920): "Het Nichtje van Mozart/ Mozart's Niece" (1983)
Willem-Frederik Hermans (1921): "De Tranen der Acacia" (1949) +
Willem-Frederik Hermans (1921): "De Donkere Kamer van Damokles" (1958)
Willem-Frederik Hermans (1921): "Nooit Meer Slapen/ Beyond Sleep" (1966)
Willem Brakman (1922): "Een Winterreis" (1961)
Ivo Michiels (1923): "Het Boek Alfa" (1963) +
Ivo Michiels (1923): "De Vrouwen van de Aartsengel/ The Wives of the Archangel" (1983)
Gerard Reve (1923): "De Avonden/ The Evenings" (1947) +
Gerard Reve (1923): "Op Weg Naar Het Einde/ On the Way to the End" (1963)
Gerrit Kouwenaar (1923): "Een Geur Van Verbrande Veren/ A Smell of Burnt Feathers" (1991) [p] +
Gerrit Kouwenaar (1923): "De Tijd Staat Open/ Time Is Wide Open" (1996) [p]
Gerrit Kouwenaar (1923): "De Dichtbundel Totaal Witte Kamer" (2002)
Christine D'Haen (1923): "Dantis Meditatio" (1998) [p]
Lubertus-Jacobus "Lucebert" Swaanserkjk (1924): "Apocrief De Analphabetische Naam" (1952) [p]
Lubertus-Jacobus "Lucebert" Swaanserkjk (1924): "De Amsterdamse School" (1952) [p]
Sybren Polet (1924): "Geboorte-Stad" (1958) [p]
Jan Wolkers (1925): "Een Roos Van Vlees/ A Rose of Flesh" (1963)
Jan Wolkers (1925): "De Babel" (1963) [t]
Jan Wolkers (1925): "Terug Naar Oegstgeest/ Return to Oegstgeest" (1965)
Jan Wolkers (1925): "Wegens Sterfgeval Gesloten/ Closed Because of Death (1966) [t]
Jan Wolkers (1925): "Turks Fruit/ Turkish Delight" (1969)
Johan-Jacob Voskuil (1926): "Meneer Beerta" (1996)
Harry Mulisch (1927): "Archibald Strohalm" (1952)
Harry Mulisch (1927): "Het Stenen Bruidsbed/ The Stone Bridal Bed (1959)
Harry Mulisch (1927): "De Aanslag/ The Assault (1982) +
Harry Mulisch (1927): "De Ontdekking van de Hemel/ The Discovery of Heaven" (1992)
Remco Campert (1927): "Liefdes Schijnbewegingen" (1963)
Paul de Wispelaere (1928): "Tussen Tuin en Wereld" (1979)
Hugo Claus (1929): "De Metsiers/ Duck Hunt" (1950) +
Hugo Claus (1929): "Het Verlangen/ Desire" (1978) +
Hugo Claus (1929): "De Verwondering/ The Wonder" (1962) ++
Hugo Claus (1929): "Schaamte" (1972)
Hugo Claus (1929): "Het Jaar van de Kreeft" (1972)
Hugo Claus (1929): "De Zwaardvis" (1989)
Hugo Claus (1929): "De Geruchten" (1996)
Hugo Claus (1929): "Suiker" (1958) [t]
Hugo Claus (1929): "Vrijdag" (1969) [t] +
Hugo Claus (1929): "Een Bruid in de Morgen/ A Bride in the Morning" (1955) [t]
Hugo Claus (1929): "Vrijdag" (1969) [t]
Hugo Claus (1929): "De Metsiers/ Duck Hunt" (1950)
Hugo Claus (1929): "Het Verdriet van Belgie/ The Sorrow of Belgium" (1983) +
Herman "Armando" van Dodeweerd (1929): "Machthebbers" (1984) [t]
Carel-Jan "Springer" Schneider (1932): "Bougainville" (1982)
Hans-Antonius Faverey (1933): "Chrysanten" (1977) [p]
Cees Nooteboom (1933): "Open Als Een Schelp" (1978) [p]
Cees Nooteboom (1933): "Het Volgende Verhaal/ The Following Story" (1991)
Cees Nooteboom (1933): "Rituelen/ Rituals" (1980) +
Cees Nooteboom (1933): "In Nederland" (1984)
Judith Herzberg (1934): "Botshol" (1981) [p]
Gerrit Krol (1934): "De Weg Naar Sacramento" (1977)
Helga Ruebsamen (1934): "Het Lied en de Waarheid" (1997)
Hendrik-Jan "Bernlef" Marsman (1937): "De Man in Het Midden" (1976)
Hendrik-Jan "Bernlef" Marsman (1937): "Hersenschimmen" (1984) +
Hendrik-Jan "Bernlef" Marsman (1937): "Publiek Geheim" (1987)
Jan Siebelink (1938): "Knielen op Een Bed Violen" (2005)
Jan Siebelink (1938): "De Overkant Van de Rivier" (1990)
Herman-Hendrik ter Balkt (1938): "Laaglandse Hymnen" (1993) [p]
Johannes-Cornelis ten Berge (1938): "Personages" (1967) [p]
Johannes-Cornelis ten Berge (1938): "Het Geheim Van Een Opgewekt Humeur" (1986)
Jan Cremer (1940): "Ik Jan Cremer" (1964)
Jeroen Brouwers (1940): "Het Verzonkene" (1979)
Jeroen Brouwers (1940): "Bezonken Rood" (1981)
Jeroen Brouwers (1940): "De Zondvloed" (1988)
Jeroen Brouwers (1940): "Geheime Kamers" (2000) +
Wessel te Gussinklo (1941): "De Verboden Tuin" (1986)
Wessel te Gussinklo (1941): "De Opdracht" (1995)
Margriet de Moor (1941): "Eerst grijs dan wit dan Blauw/ First Grey Then White Then Blue" (1990) +
Margriet de Moor (1941): "De Virtuoos/ The Virtuoso" (1993)
Margriet de Moor (1941): "Hertog van Egypte/ The Duke Of Egypt" (1996)
Margriet de Moor (1941): "Zee-Binnen/ Sea Inland" (1999)
Margriet de Moor (1941): "Kreutzersonate" (2001)
Louis Ferron (1942): "De Keisnijder van Fichtenwald" (1976)
Louis Ferron (1942): "De Walsenkoning" (1993)
Charlotte Mutsaers (1942): "Rachels Rokje/ Rachel's Skirt" (1994)
Jacq-Firmin Vogelaar (1944): "Vijand Gevraagd" (1967) [p]
Maarten 't Hart (1944): "Stenen Voor Een Ransuil" (1971)
Cornelis-Johannes "Kees" Ouwens (1944): "Als Een Beek/ Like A Brook" (1975) [p]
Cornelis-Johannes "Kees" Ouwens (1944): "Klem/ Stuck" (1984) [p]
Nicolaas Matsier (1945): "Gesloten Huis" (1994)
Lodewijk-Henri Wiener (1945): "Nestor" (2002)
Leo Pleysier (1945): "Wit is Altijd Schoon" (1989) [p]
Robert Anker (1946): "De Terugkeer van Kapitein Rob" (1992) [p]
Leonard Nolens (1947): "Twee Vormen van Zwijgen" (1975) [p]
Leonard Nolens (1947): "Alle Tijd van de Wereld" (1979) [p]
Leonard Nolens (1947): "Liefdes Verklaringen" (1990) [p] +
Willem-Jan Otten (1951): "Paviljoenen" (1991) [p]
Hermine de Graaf (1951): "Vijf Broden en Drie Vissen" (1994)
Stefan Hertmans (Belgium, 1951): "Ruimte/ Space" (1981)
Stefan Hertmans (Belgium, 1951): "Bezoekingen/ Visitations" (1987) [p] +
Stefan Hertmans (Belgium, 1951): "Muziek Voor de Overtocht/ Music for the Crossing" (1995) [p] +
Stefan Hertmans (Belgium, 1951): "Goya Als Hond" (1999) [p]
Stefan Hertmans (Belgium, 1951): "Oorlog en Terpentijn/ War and Turpentine" (2013) +
Stefan Hertmans (Belgium, 1951): "De Bekeerlinge/ The Convert" (2016)
Frans Kellendonk (1951): "Mystiek Lichaam" (1986)
Adrianus-Franciscus-Theodorus van der Heijden (1951): "De Slag om de Blauwbrug" (1983)
Adrianus-Franciscus-Theodorus van der Heijden (1951): "De Gevarendriehoek" (1985)
Oek de Jong (1952): "Opwaaiende Zomerjurken" (1979)
Herman Koch (1953): "Het Diner/ The Dinner" (2009)
Kees Beijnum (1954): "Hier Zijn de Leeuwen/ Here Are the Lions" (1994)
Kees Beijnum (1954): "De Oesters van Nam Kee" (2000)
Peter Verhelst (1962): "Tongkat" (1999)
Gerbrand Bakker (1962): "Boven is Het Stil/The Twin" (2008)
Gerbrand Bakker (1962): "De Omweg/ The Detour" (2010)
Paul Verhaeghen (1965): "Omega Minor" (2004)
Paul Verhaeghen (1965): "Lichtenberg" (1996)
Arnon Grunberg (1971): "De Asielzoeker" (2003)
Arnon Grunberg (1971): "De joodse messias/ The Jewish Messiah" (2004)
Dimitri Verhulst: (1972): "Problemski Hotel" (2003)
Christiaan Weijts (1976): "De Etaleur/ The Window Dresser" (2009)
Marieke Rijneveld (1991): "De Avond is Ongemak/ The Discomfort of Evening" (2018)
TM, ®, Copyright © 2005 Piero Scaruffi All rights reserved.


Main Literary page | Modern Literature | Writers of the 19th century | Writers of the 20th century
TM, ®, Copyright © 2005 Piero Scaruffi All rights reserved.