Tadeusz Konwicki, /10
Links:

Tadeusz Konwicki (1926)

Sennik Wspolczesny/ Contemporary Dream Book (1963) +

synopsis forthcoming

Kompleks Polski (1977)

synopsis forthcoming

Mala Apokalipsa/ A Minor Apocalypse (1979) +

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use