Mikhail Lomonosov, /10
Links:

Mikhail Lomonosov (Russia, 1711)

Oda na Vziatie Khotina/ On The Capture of Khotin (1739) [p]

synopsis forthcoming

Utrennee Razmyshlenie o Bozhiem Velichestve/ Morning Meditation on the Greatness of God (1743) [p] +

synopsis forthcoming

Vechernee Razmyshlenie o Bozhiem Velichestve/ Evening Meditation on the Greatness of God (1743) [p]

synopsis forthcoming

Pis'mo o Pravilakh Rossiiskogo Stikhotvorstva/ On the Utility of Glass (1752) [p] +

synopsis forthcoming

Pyotr Velikij/ Peter the Great (1761) [p]

synopsis forthcoming

Tamira i Selim (1750) [t]

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use