Benito Perez-Galdos, /10
Links:

Benito Perez-Galdos (Spain, 1843)

Dona Perfecta (1876)

synopsis forthcoming

Marianela (1878) +

synopsis forthcoming

La Desheredada (1881)

synopsis forthcoming

Fortunata y Jacinta (1887) ++

synopsis forthcoming

Miau (1888)

synopsis forthcoming

Torquemada en la Hoguera (1889)

synopsis forthcoming

Angel Guerra (1891)

synopsis forthcoming

Tristana (1892)

synopsis forthcoming

Nazarin (1895)

synopsis forthcoming

Misericordia (1897) +

synopsis forthcoming

Electra (1900) [t]

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use