Mario de Sa-Carneiro, /10
Links:

Mario de Sa-Carneiro (Portugal, 1890)

Indicios de Oiro (1916) [p]

synopsis forthcoming

A Confissao de Lucio (1914) +

synopsis forthcoming

Ceu em Fogo (1915)

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use